Lisäedut

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Korvausta on haettava 6 kk:n sisällä maksupäivästä.

HUOM !

Kotiin tuleva korvauspäätös koskee ainoastaan SV-lain mukaista korvausta (Kela-korvaus), lisäetuudet maksetaan samalla kertaa, mutta niistä ei tule päätöstä. Oikea korvaus-summa näkyy ainoastaan tiliotteellanne!

KORVATTAVAT ENIMMÄISMÄÄRÄT

HAMMASHOITO   270 €/v  annetusta hammashoidosta.

Hammasröntgenistä korvataan 75%. Ei sisälly 270 euron lisäkorvaukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi suosittelemme hammaslääkäriasemalla hoitoselvitystä hyväksyessänne tarkistamaan hammashoitotoimenpiteet ja -kustannukset.

Suuhygienistin hoito hammaslääkärin lähetteellä (sisältyy hammashoidon 270 euron korvaukseen) 

Huom! Esteettinen hoito, kuten hampaiden valkaisu, ei ole korvattavaa!

Jos ole itse maksanut laskun toimita korvauskäsittelyä varten sairauskassaan hammaslääkärin lähete suuhygienistille, suuhygienistin kirjoittama hoitoselvitys, lasku, maksukuitti ja täytetty korvaushakemuslomake (SV127). 

SILMÄLASIT       300 € (korvataan joka 3. kalenterivuosi, yhdellä kertaa). Silmälasikorvauksen voi käyttää silmien näkökykyä korjaavan leikkauksen kustannuksiin, piilolinsseihin tai optisesti hiottuihin aurinkolaseihin. Uusilla jäsenillä silmälasikorvauksissa on yhden vuoden karenssi.

Lasit maksetaan itse kokonaisuudessaan ja pyydetään nimellä varustettu maksukuitti, joka toimitetaan sairauskassaan. Merkitse omat henkilötiedot ja pankkiyhteystiedot saatteeseen.

APUVÄLINEET    100 €/v , sisältää tukipohjalliset joka 3. vuosi.  (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)

OMAVASTUUT

LAITOSMAKSUJA EI KORVATA!

KAIKKIIN HOITOIHIN VAADITAAN KOULUTETTU, TERVEYDENHUOLLON REKISTERIIN MERKITTY AMMATTIHENKILÖ!

RADIOLOGINEN TUTKIMUS  (esim. röntgen, ultraääni)   Omavastuu 25 %   (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)

LABORATORIOTUTKIMUS JA PATOLOGIAN ALAAN KUULUVA TUTKIMUS    
Omavastuu 25 %  (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)

MAGNEETTITUTKIMUKSET Omavastuu 25 %. (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)
Suomen Terveystalo Oy (valtakunnallinen), Koskimagneetti (Tampere), Mehiläinen Oy (valtakunnallinen), Jyväskylän Magneettikuvaus ja Cityterveys (valtakunnallinen).

FYSIKAALINEN HOITO        Omavastuu 25 %. (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)
Lisäetuutta maksetaan enint. 30 hoitokertaa/kalenterivuosi.

NAPRAPATIA, OSTEOPATIA JA KIROPRAKTIKKOHOITO  Omavastuu 25 % (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)
Lisäetuutta maksetaan yhteensä enintään 5 hoitokertaa/kalenterivuosi.

HIERONTAHOITO        Omavastuu 25 %. (sairauskassan taksa 23 €/hoitokerta, mistä summasta korvataan 75 %))
Lisäetuutta maksetaan enintään 15 hoitokertaa/kalenterivuosi. ( LÄÄKÄRIN LÄHETETTÄ EI tarvita)
Korvauskäsittelyä varten toimita ammatinharjoittajan/ hoitolaitoksen antama hoitoselvitys, josta ilmenee hierontahoitoajankohdat, hoitokerta- ja kokonaiskustannukset, hoidonantajan yhteystiedot sekä oma nimesi. Jos olet maksanut laskun, liitä mukaan maksutosite ja pankkiyhteystietosi.

VALOHOITO     Omavastuu 25 %. (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)

JALKAHOITO DIABEETIKOILLE    Omavastuu 25 %.
Lisäetuutta maksetaan enintään 5 hoitokertaa/kalenterivuosi. (LÄÄKÄRIN LÄHETE oltava)

Muissa yksityisissä tutkimuspaikoissa asioidessasi pyydämme tarvittaessa ottamaan yhteyttä Rautpohjan sairauskassaan.

Jäsen maksaa itse tutkimuksen omavastuuosuuden (25 %) tutkimuspaikkaan, tutkimuskustannusten loppuosasta (75 %) tutkimuspaikka lähettää laskun sairauskassaan.
Jäsenen tulee esittää Kelakortti, jonka takaosasta ilmenee Rautpohjan sairauskassan jäsenyys: TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 16203.

LEIKKAUKSET JA TOIMENPITEET

Yksityispuolen leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä palkkiosta korvataan SVL- korvauksen (Kela-korvaus) lisäksi 80 % lisäetuutta, kuitenkin enintään 300 euroon asti. Laitosmaksuja ei korvata.

Erityistapauksissa voi kassan hallitukselta hakea suurempaa korvausta leikkauksesta, johon tarvitaan hoitavalta lääkäriltä perusteellinen selvitys, miksi leikkaus pitää tehdä yksityispuolella. Korvausta haetaan hallitukselta etukäteen vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään lääkärinselvitys ja leikkauksen kustannusarvio, josta näkyy Kela-korvauksen, lääkärin-palkkion ja laitosuuden määrät.

LÄÄKÄRINPALKKIOT          Omavastuu 20 %.

Helmikuun 2018 alusta alkaen SuomenTerveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna laskuttavat sairauskassalta suoraan 80% ja asiakas maksaa itse hoitolaitokselle 20%.

Lääkärin vastanottopalkkiot voi maksaa myös ensin itse kokonaisuudessaan. Korvauskäsittelyä varten sairauskassaan toimitetaan lääkäriasemalta saatu maksukuitti liitteineen sekä täytetty Kelan korvaushakemuslomake SV127.

HALLITUKSEN YLEISOHJE:  SYÖPÄHOIDOT JA ERITYISEN KALLIIT MUUT HOIDOT

Yksityisten sairaaloiden sairaanhoidon kustannukset saattavat nousta kohtuuttomiksi. Tästä syystä sairauskassan hallitus on sääntöjen 21§ perusteella päättänyt, että yksityisten sairaaloiden syöpähoitoja ja muita erityisen kalliita hoitoja (tarkoittaa hoitokokonaisuutta sisältäen lääkärinpalkkiot, tutkimukset sekä hoidot) ei korvata. Sairauskassa korvaa nämä hoidot vain julkisessa sairaanhoidossa. Päätös on voimassa  toistaiseksi ja astuu voimaan 1.2.2019.

21 §

Hallituksella on oikeus antamissaan yleisohjeissa määrätä ketä lääkäriä tai 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianmukaisen ammattikoulutuksen saanutta henkilöä taikka mitä sairaanhoito- tai tutkimuslaitosta tai apteekkia on käytettävä, kun kysymys on näiden sääntöjen perusteella lisäetuutena korvattavasta hoidosta.

LÄÄKKEET                          Omavastuu 20 %.

Omavastuu lasketaan lääkkeen hinnasta, josta on ensin vähennetty Kela-korvaus.
Esitä Kelakortti (Kelakortin takaosassa merkintä:TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 16203, mikä todistaa Rautpohjan sairauskassan jäsenyyden).  Jos ostettu lääke ei kuulu sairausvakuutuslain mukaisesti korvattaviin lääkkeisiin ei myöskään sairauskassan lisäetuutta myönnetä lääkeostosta.

Tupakanvieroituslääkkeistä, hedelmöityshoitolääkkeistä, rokotteista ja erektiolääkkeistä (paitsi jos hlöllä korvausoikeus 308) maksetaan vain mahdolliset Kela-korvaukset.

E-reseptin uusimisesta aiheutuneet kulut asiakas maksaa itse.

Vuotuisen alkuomavastuun asiakas maksaa itse.

JULKISEN PUOLEN SAIRAALAHOITO, TERVEYSKESKUSMAKSUT, SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSUT

Korvataan sääntöjen mukaan ilman omavastuuta.

MATKAKORVAUKSET

Asiakas voi saada korvausta matkasta julkiseen sairaalaan tai terveyskeskukseen. Käytettäessa yksityistä lääkäripalvelua, korvaus myönnetään siten kuin matka olisi tehty lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan. Sairauskassa korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan, mikäli matkakustannus ylittää SVL:n omavastuun (25 euroa).

HALLITUKSEN YLEISOHJE:  MAJOITTUMISKUSTANNUKSET

Kassa ei korvaa majoittumiskustannuksia, mikäli jäsen joutuu yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa.

HAUTAUSAVUSTUS

Jäsenille 730 e.

Avustuksen hakemista varten tarvitaan virkatodistus sekä henkilön nimi kenelle avustus maksetaan sekä tilinumero.

Eläkeläisten hautausavustuksia ei enää korvata 19.5.2017 alkaen.